etusivu henkilötiedot
kannanottoja
miksi ehdolla?
kuvia


Kannanottoja ja kirjoituksiaKannanottoni kevään 2017 kunnallisvaaleihin:


Kemijärven seuraava kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleissa 9.4.2017.

Kuntien tehtävät muuttuvat olennaisesti tulevan valtuustokauden aikana. Kunnat keskittyvät jatkossa lähipalveluihin, mutta uskon kuntien luottamushenkilöillä olevan yhä tärkeä tehtävä kunnan ja kuntalaisten edunvalvojana kaikilla tasoilla.

Muuttotappio ja työpaikkojen menetykset ovat koetelleet kotiseutuamme. Edelleen uskon, että moni täältä poismuuttanut olisi valmis palaamaan ja moni kokonaan muualta kotoisin olevakin tulisi tänne mielellään asumaan, jos vain löytää työtä ja toimeentuloa. Ns. kakkosasukkaiden kasvava määrä on edelleen osoitus paikkakuntamme vetovoimaisuudesta.

Kaupunki ei voi työllistää kaikkia, mutta se voi edistää uutta työllisyyttä yritysystävällisellä elinkeinopolitiikalla. Samalla sen on huolehdittava peruspalveluiden tarjoamisesta niin nykyisille kuin uusille veronmaksajille.

Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna neljän kauden ajan. Kuluneelta valtuustokaudelta haluan kertoa mm. seuraavia asioita, joihin valtuutettuna voi vaikuttaa:

Jätin aikanaan valtuustoaloitteen lähiruoan käytön lisäämisestä kaupungissamme. On tärkeää tukea paikallisia ruoantuottajiamme ja yleensäkin edistää puhtaan suomalaisen ruoan menekkiä. Tällä valtuustokaudella onkin lähiruoan käyttöä mm. kouluissa voitu lisätä.

Kemijärven uimahallin peruskorjaus on edessä. Meidän on turvattava uimahallin toimintaedellytykset, sillä se palvelee suurta määrää omia kuntalaisiamme ja pysäyttää myös matkailijoita paikkakunnalle.

Kaupunkimme sijaitsee harvinaisen luonnonkauniilla seudulla. Olen vastustuksesta huolimatta puolustanut johdonmukaisesti Kuumalammen puiston loppuun asti rakentamista. Se lisää kaupungin keskustan viihtyisyyttä huomattavasti ja saimme siihen sitä paitsi rahoitusta suuren osan EU-rahoista.

Elävät maaseutukylät ovat keskeinen osa laajaa Kemijärven pitäjää. Monet palvelut ovat kylistä valitettavasti loppuneet, joten lopuista on pidettävä kiinni. Uusi kirjastoauto kiertää nyt kaupunkimme kylissä. Kannatan kyläteiden aurausavustuksen jatkamista. Koko poliittisen toimintani ajan on koetettu juntata tämän kyläteiden aurausavustuksen lopettamisen puolesta. Teiden kuljettavuus on kuitenkin elinehto maaseudulla. On tärkeää, että myös ikäihmiset voivat halutessaan asua kylissä mahdollisimman pitkään ja he saavat sinne palveluita.

Olen pitänyt periaatteenani: ”Avoimuus ja rehellisyys ohjenuoraksi kaupungin päätöksenteossa”. Olen valmis jatkamaan työtäni kaupunginvaltuutettuna, jos Sinä äänestäjänä niin tahdot.

TARJA KAISANLAHTI
Puh. 040 563 1994
tarja@tarjakaisanlahti.net
www.tarjakaisanlahti.net* * *

Puheeni Kemijärven Vihreässä Vapussa 1.5.2008

Hyvät ystävät!

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Kemijärven Vihreä Vappu -tilaisuuteen. On kulunut 15 vuotta siitä, kun tämä juhla on edellisen kerran järjestetty. Vappu ei ole kuitenkaan yksinomaan poliittisen vasemmiston yksinoikeus – se on kevään juhla, opiskelijoiden juhla ja kalenterin mukaan suomalaisen työn päivä. Toivon, että Kemijärven Keskusta seutukunnan suurimpana poliittisena järjestönä ottaa nyt jokavuotiseksi perinteekseen vappujuhlan järjestämisen.

Kemijärvestä tiedetään sanoa monissa koulukirjoissa, että se on Suomen pohjoisin kaupunki. Kemijärveä on kutsuttu myös järvituntureiden kaupungiksi. Kotiseutumme on aina ollut omaleimaista seutua, alkaen siitä kun ensimmäinen asukkaamme Paavali Halonen saapui näille seuduille yli 400 vuotta sitten ja havaitsi selkosen hyväksi asuinpaikaksi ihmiselle. 

Kesäkuussa 1929, siis lähes 80 vuotta sitten, Lapin Kansa kirjoitti kemijärveläisistä seuraavasti: ”Kemijärvi on tunnettu siitä, että sen asujaimistossa rakkaus kotiseutuun esiintyy ehjänä ja voimakkaana, kenties eheämpänä kuin missään muualla… Kemijärveläiset ovat luonteeltaan puuhakkaita ja tarmokkaita, väkeä, joka panee toimeksi ennen kaikkea silloin, kun on esillä kysymys, joka tavalla tai toisella koskee omaa kotiseutua ja sen lähiympäristöä.”

Uskon, että tämä kuvaus pitää paikkansa tänäänkin. Kotiseutu on meille rakas. Monet poismuuttaneetkin, töiden tai opintojen vuoksi Kemijärveltä lähteneet, olisivat valmiita palaamaan kotiseudullemme, jos vain työtä ja toimeentuloa löytyisi. Monia hyviä uutisia onkin voitu kertoa: uutta yrittäjyyttä on syntynyt, Suomun lentomäkihankkeen toteutuminen ja koko Suomutunturin alueen kehittyminen näyttävät todennäköisiltä, yöjunayhteys palasi, rata sähköistetään ja eilinen tieto Kansaneläkelaitoksen työpaikoisa. Mutta on paljon surullisiakin uutisia. Salcompin lähtö jätti jälkeensä satoja työttömiä ja muuttoautot veivät liian monta perhettä etelään Rovaniementietä pitkin. Orionin tehdas, samoin Torstai Oy ja monet muut ovat myös sulkeneet ovensa. Viime syksynä tuli tieto Stora Enson päätöksestä lopettaa Kemijärven sellutehdas. Väkilukumme on laskenut vuodesta 1986. Meillä on oikeus vaatia, että tämä kehitys pysäytetään.

Suomen Keskusta on puolueista saanut kaikkein eniten ryöpytystä ja arvostelua osakseen Stora Enson viime syksyllä tekemän tehtaan lopettamispäätöksen johdosta. No, kyllä puolueita tuleekin joskus ravistella. Meillä on oikeus vaatia vahvempaa aluepolitiikkaa. Samalla on toki pohdittava, ovatko kaikki Kemijärvi-keskustelun yhteydessä käytetyt puheenvuorot tosiasioihin perustuvia vai onko joukossa suoranaista populismia ja kansankiihotusta.

Oppositiosta on helppo huudella yhtä ja toista. Muistettakoonpa vain, vaikkapa millainen asenne pohjoisen yöjunayhteyteen oli liikenneministeriössä silloin, kun sitä hallitsivat sosialidemokraatit. Vaalivoiton ansioista jatkoimme hallitusvastuussa ja saimme vihdoin liikenneministerin salkun. Vielä muutama vuosi sitten Kemijärven-radan sähköistämistä naurettiin, nyt päätös siitä on tehty. Keskustan ministerit tekevät myös työtä rautatieyhteyden jatkamiseksi Venäjälle, sekin päivä lähestyy. Tässä yksi todiste siitä, että kyllä totisesti on väliä, äänestääkö ja mitä puoluetta vaaleissa äänestää.

On myös sanottu, että demokratia ei toimi. Että kaikki puolueet ovat turhia ja tarvittaisiin suoraa toimintaa puoluetyön sijasta. Ympäri maailmaa on kokeiltu demokratiasta poikkeavia valtiomuotoja. Eivät ne ole kestäneet, tulokset ovat usein olleet varsin karmivia.

Vasemmisto-oppositio kenties odottaa, että Keskustan syyttely kantaa hedelmää – nimittäin Keskustan tappion syksyn kunnallisvaaleissa. Mitä tämä merkitsisi Kemijärvellä? Ainakin maaseudun asukas saisi tuntea sen pian nahoissaan. Maaseudun yksityisteiden auraus on ollut jatkuvasti sosialidemokraattien ja vasemmistoliittolaisten hampaissa Kemijärvellä, kuten valtuuston pöytäkirjat ja äänestysjakaumat todistavat. Olen itse asunut taajama-alueella yli 30 vuotta, joten yksityisteiden auraus ei kosketa minua henkilökohtaisesti. Silti kannatan sitä lämpimästi. Maaseudulta ovat lähteneet kaupat, koulut, postit ja monet muut palvelut. Elävä maaseutu edistää koko kaupungin elinvoimaisuutta, joten tätä tärkeää palvelua, joka siellä vielä on, ei saa lähteä kurjistamaan.

Vaalitappioiden kautta ei tässä maassa asioihin vaikuteta. Esimerkiksi Vasemmistoliitolla riittää mielipiteitä ja kannanottoja, mutta sen valtakunnallinen kannatus on pudonnut kaikissa vaaleissa vuodesta 1995 alkaen eikä sillä ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Maalaisliitto-Keskusta on kantanut vastuun maan asioista ennenkin vaikeina aikoina. Yhdysvalloista lähtenyt lamakausi yritettiin 1930-luvulla vyöryttää Maalaisliiton syyksi, 1960-luvun rakennemuutoksesta SMP sai tuulta purjeisiinsa. Nämä protestiryhmät ovat kuitenkin aina kadonneet, Keskusta on jäänyt kantamaan vastuuta.

Kemijärvi-talkoot tarvitsevat myös uusia tekijöitä. Näinä päivinä tarvitaan tekijöitä laajalla rintamalla. Siksi kannustan kaikkia kunnallisvaaliehdokkuutta mahdollisesti mielessään miettiviä rohkeasti ryhtymään ehdokkaaksi. Kemijärvi tarvitsee nyt kaikki voimat käyttöönsä. Kunnallisvaaleissa kuntalainen haluaa tuntea ehdokkaansa. Demokratia on kunnissa, tai ainakin sen pitäisi olla, todellista lähidemokratiaa. Mitä laajemmat ehdokaslistat saamme, sitä paremmin kansanvalta toteutuu. Kaikki ehdokkaat eivät varsinkaan ensi yrittämältä tule valituiksi, mutta valitsematta jääneistäkin ehdokkaista tulee usein lautakuntien jäseniä tai muita luottamushenkilöitä. Viime kunnallisvaaleissa Keskusta oli ainoa puolue Kemijärvellä, jonka kaikista ehdokkaista tuli joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja jokaiselle halukkaalle löytyi vähintään yksi luottamustehtävä tai varajäsenyys.

Olisi itsepetosta väittää, että Kemijärvellä menee hyvin, mutta oikein ei ole pelkkä surkutteluun alistuminenkaan. Meillä on oikeus odottaa valtionjohdolta paljon ja vaatia muuttoliikkeen kääntymistä, mutta meidän on vaadittava paljon myös itseltämme. Kaikkia toimenpiteitä on tarkasteltava maltillisesti ja tosiasioiden pohjalta. Valtio ja kunta eivät voi työllistää kaikkia. Järjestelmässämme yksityinen sektori on talouden moottori. Siksi myös Kemijärvellä on erityisen tärkeää, että kaupungin tulevaisuutta suunniteltaessa yrittäjät ovat Kemijärvi-talkoissa mukana ja että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja asiantuntemustaan hyödynnetään. Ilman uutta yritystoimintaa alueemme ei selviä. Kemijärven on annettava itsestään kuva yrittäjämyönteisenä kaupunkina – niin nykyisille yrittäjillemme kuin vasta tänne tuloa suunnitteleville.

Kemijärvi on hyvä paikka asua ja elää. Täällä löytyy kauniita maisemia ja luonnonrauhaa, mutta Kemijärvi tarjoaa myös monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja laadukkaat palvelut, yhtäältä hyvän ja turvallisen kasvuympäristön lapsille kuin myös puitteet virikerikkaisiin ja aktiivisiin eläkevuosiin. Tästä meidän on vietävä viestiä eteenpäin ja pidettävä huolta siitä, että Kemijärvi on mahdollisimman houkutteleva paikka mahdollisimman monelle ihmiselle.

Näillä sanoilla toivotan teidät tervetulleiksi Kemijärven Vihreään Vappuun!