etusivu henkilötiedot
kannanottoja
miksi ehdolla?
kuvia


Miksi olen ehdolla vuoden 2017 kuntavaaleissa?

Olen ollut kaupunginvaltuutettuna neljä vaalikautta. Tärkeimpinä periaatteina kunnallishallinnon hoitamisessa pidän avoimuutta ja rehellisyyttä yhteisten asioiden hoidossa, sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista koko väestön osalta sekä sitä, että kaupungin tulee kuunnella asukkaitaan, myös yrittäjät tulee ottaa mukaan päätöksentekoon. Valtuutetun on otettava asioista selvää ja perehdyttävä päätöksenteon taustoihin. Ei ole oikein, jos valtuutetun aktiivisuus rajoittuu siihen, että hän käy istumassa kokoukset. Olen motivoinut toimimaan edelleen luottamushenkilönä, jos kannatusta riittää.

Olen käytettävissä jatkamaan työtä yhteisten asioittemme parissa, jos Sinä äänestäjänä niin tahdot. Jos haluat, että jatkan työtä näillä sivuilla kerrottujen arvojen pohjalta, niin tarvitsen Sinun äänesi.

Vaaleissa ehdokas voi luvata mitä tahansa ja käyttää kauniita sanoja. Äänestäjän kannattaa silti ottaa selvää, millaista linjaa ehdokas on edustanut ja miten toiminut valtuutettuna. Mitä nappia ehdokkaasi on missäkin äänestyksessä painanut ja minkälaisia toimintatapoja osoittanut?

LUE VAALIKONEVASTAUKSENI:

http://www.vaalikone.fi/kunta2017/kemijarvi/ehdokas/8929/

YLE:n vaalikone
Keskustan vaalikampanjan avaustilaisuudessa 4.3.2017 valtuutettu Tarja Perälän kanssa.

Ajatuksiani keväällä 2017 kuntavaaleihin:

  • Kunnallispolitiikassa periaatteenani on ollut: "Avoimuus ja rehellisyys ohjenuoraksi kunnallisessa päätöksenteossa."
  • Kaupungin on harjoitettava yritysystävällistä politiikkaa. Kaupunki ei voi työllistää kaikkia, mutta se voi omalta osaltaan edistää työllistämisen edellytyksiä.
  • Kemijärvellä on takanaan värikäs historia ja kulttuurimme on omaleimaista. Tätä tulee huomioida myös kaupunkimme kulttuuritarjonnassa sekä seutumme matkailumarkkinoinnissa.
  • Suomen itsenäisyyden 100 v. juhlavuotena isänmaalliset arvot ovat entistä tärkeämpiä. Sotaveteraanien henkistä perintöä tulee vaalia. Vapautemme on lunastettu kalliilla hinnalla ja turvallisuudestamme on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa.
  • Vaikka sote-palvelut siirtyisivät uuden maakuntahallinnon vastuulle, on kaupungin valvottava kuntalaisten etuja peruspalvelujen turvaamisen suhteen, tarvittaessa myös maakuntahallintoon päin.
  • Olen toiminut monissa Keskustan luottamustoimissa ja ollut mukana järjestötyössä. On tärkeätä liikkua ihmisten parissa puoluetyön merkeissä muutoinkin kuin vaalien alla. Tärkeätä on myös yhteyksien pitäminen valtakunnallisiin päättäjiin ja Kemijärven asioista viestin vieminen pääkaupunkiin.
  • Keskusta-aate on meille lappilaisille ehdottomasti paras, mutta meidän on voitava tarkastella myös omaa puoluettamme ja sen tekemisiä kriittisesti, etenkin jos puolueemme uhkaa oikeistolaistua liikaa. Alkion ja Kekkosen poliittinen testamentti meille on: ”Älkää koskaan unohtako köyhän ihmisen asiaa.”

Esimerkkejä aloitteistani vuosien varrelta:

KUNTALAISALOITE LÄHIRUOAN JA PAIKALLISTEN TUOTTEIDEN TUKEMISESTA

Hyvien elämisen edellytysten turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville on kestävän kehityksen päämäärä. Kestävän kehityksen kannalta ruoka on olennaista. 

Ei ole luonnontaloudellisestikaan oikein, että monia tuotteita rahdataan maasta toiseen. Kotimaiset hankinnat edistävät suomalaista työllisyyttä. Suomalaista suosimalla autamme kulttuurimaisemien säilymistä ja pienennämme ekologista jalanjälkeämme. Huoltovarmuudenkin kannalta on tärkeää säilyttää oma maataloustuotanto. 

Lähiruokaa suosimalla annetaan töitä ja toimeentuloa lähiseudun ihmisille. Lähiruoka on tuoretta, tuottaja pystytään helposti selvittämään ja voidaan hyödyntää vuodenaikojen sesonki. Lähiruuassa on vähemmän lisä-aineita. Samalla voidaan vaalia maakuntien ruokaperinteitä. 

Luonnonmukainen maataloustuotanto on virallisesti valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin liittyvää kasvinviljelyä. Ruoka laitetaan oman kehomme sisään, ja jos arvostamme itseämme ei ole samantekevää mitä sinne laitamme. Eihän mitään muutakaan tuotetta osteta pelkän hinnan vaan ominaisuuksien perusteella. Elintarviketurvallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaan monien eri tahojen pitkäjänteisen työn tulos. 

Valtioneuvoston periaatepäätös kannustaa julkisia keittiöitä näyttämään esimerkkiä muille toteuttamalla kestäviä ruokahankintoja. 

Esitän, että Kemijärven kaupunki tulee huomioimaan ensisijaisesti ja mahdollisuuksien mukaan suomalaiset elintarvikkeet ruoan ja raaka-aineiden hankinnoissa. Näin voimme ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet, suosia lähi- ja luomuruokaa ja tuoda maakuntien maut ruokalistalle. 

Esitän myös, että kun kaupunki hankkii esim. taideteoksia ja sisustuselementtejä tiloihinsa tai erilaisia tuotteita liike-, merkkipäivä- ym. lahjoiksi, niin se huomioi tässä ensisijaisesti paikalliset tuotteet ja oman alueen taiteilijat, valokuvaajat ja muut luovan työn tekijät. Mahdollisuuksien mukaan tulisi valita aina mieluummin oman paikkakunnan ihmisen kuin ulkopaikkakuntalaisen työ. Kemijärvellä on runsaasti ansiokkaita luovan työn tekijöitä, joiden kannustaminen ja tukeminen on koko seutukunnan etu. 

Kemijärvellä, 21.8.2012

VALTUUSTOALOITE NUORTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMISESTÄ

Kemijärven nuorisoneuvosto jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2007 kuntalaisaloitteen nuorisoneuvoston edustajan saamisesta vähintään sivistyslautakuntaan. Aloitetta perusteltiin mm. uudella nuorisolailla sekä sillä, että ”suurimmassa osassa Lapin kunnissa, joissa toimii jokin nuorisovaikuttajaryhmä, ryhmällä on edustus yhdessä tai useammassa lautakunnassa”.

Kemijärven sivistyslautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 26.4.2007 ja hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen, jonka mukaan nuorisoneuvoston edustaja voidaan kutsua kuultavaksi nuoria koskevissa asioissa lautakunnan kokoukseen. Tällä päätöksellä ei ole valitettavasti kuitenkaan juuri merkitystä, koska tähänkin asti nuorisoneuvoston edustaja on voitu kutsua kokoukseen.  Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.6.2007 suosittaa lautakunnille nuorisoneuvoston edustajien kutsumista nuoria koskevia asioita käsiteltäessä. Niin sivistyslautakunta kuin kaupunginhallituskin siis tyrmäsivät nuorisoneuvoston yksimielisenä tekemän esityksen nuorisoneuvoston edustajan saamisesta vähintään sivistyslautakuntaan

Ei ole mitään järkevää syytä sille, että Kemijärvellä vastustetaan käytäntöä, johon yleisesti ollaan siirtymässä muissa niissä kunnissa, joissa nuorisoneuvosto tms. toimielin on toiminnassa. Kysehän ei ole siitä, että nuorisoneuvoston edustaja olisi tulossa jonkun lautakunnan jäseneksi, mikä ei olisi mahdollistakaan, vaan että nuorisoneuvoston edustajalla olisi lautakunnassa läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisoneuvoston sääntöjen 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on ”olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kaupungin päätöksenteossa” ja ”kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin”. Nuorisoneuvoston edustajien mukanaolo lautakunnissa tekisi kunnallista päätöksentekoa myös tutuksi paikkakunnan nuorten edustajille. Samalla tämä olisi yksi tapa edistää hallinnon avoimuutta. Jopa tätä asiaa koskeneessa sivistyslautakunnan kokouksen esityksessä todetaan Kaupunkilaisten Kemijärvi -hankkeen paikkakunnan nuorille suunnatussa kyselyssä alustavien tulosten perusteella 80 % vastaajista olevan sitä mieltä, että kaupungin päättäjien tulisi olla nykyistä kiinnostuneempia nuorten mielipiteistä.

Lukuisissa muissa kunnissa on jo siirrytty nuorten osallistumista edistävään käytäntöön, jossa nuorisoneuvoston edustajilla on lautakunnissa läsnäolo- ja puheoikeus – muulloinkin kuin silloin, kun lautakunta heidät kutsuu (pois lukien ns. salaiset asiat). Esimerkiksi Rovaniemellä lautakunnat ovat itse pyytäneet nuorisoneuvostosta pysyvät edustajat kokouksiinsa. Rovaniemellä nuorisovaltuuston edustaja on jopa teknisessä lautakunnassa. Myös Sodankylässä sivistyslautakunnassa on nuorisovaltuuston edustaja. Esimerkin vuoksi mainittakoon lisäksi, että mm. Anjalankoskella paikallisella nuorisoneuvostolla on kaksikin edustajaa useammassa lautakunnassa, Himangalla nuorisovaltuuston edustajat ovat kaikissa lautakunnissa sekä lisäksi kaupunginhallituksen kokouksissa.

Useisiin lautakuntiin nuorisoneuvoston edustajat valitaan myös esim. Lappeenrannassa, Nurmijärvellä, Kuopiossa, Vantaalla, Orivedellä ja lukuisissa muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa.

Esitämmekin kunnioittavasti, että Iiris Jakolan ym. nuorisoneuvoston jäsenten aloite nuorisoneuvoston edustajien saamisesta ainakin sivistyslautakuntaan tuodaan viipymättä valtuuston kokouksen käsiteltäväksi. Toivomme, että päättäjät voisivat vielä kerran harkita, olisiko Kemijärvelläkin mahdollista siirtyä tähän nuorisoneuvoston esittämään käytäntöön nuorten osallistumisen edistämiseksi.

Kemijärvellä, 3.9.2007

Nuorisoneuvoston edustaja saatiin lopulta valtuuston päätöksellä mukaan sivistyslautakuntaan, kun asia tuli tarpeeksi usein esille eikä vaalien alla kaupunginvaltuusto viitsinyt sitä enää vastustaa. En ymmärrä, miksi tätä vastustettiin niin voimakkaasti Kemijärvellä. Vaalien alla kaikki ehdokkaat kyllä sanovat haluavansa kuunnella nuoria, "nuoret mukaan päätöksentekoon" ym., mutta kokemus on osoittanut, että osalle se vain on korulause.

VALTUUSTOALOITE KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA

On kulunut puolitoista vuotta siitä, kun valtuutettu Kaarlo Jankkila laati valtuustoaloitteen koskien Kemijärven kaupungin hallintosäännön uudistamista. Aloite jätettiin 12.12.2005 valtuuston kokouksessa ja sen allekirjoitti yli puolet valtuutetuista. Aloitteessa todetaan, että sen tarkoituksena on siirtää päätösvaltaa ”piirun verran” virkamiehiltä luottamushenkilöille ja toimielimille. Kaupunginhallitus päätti 27.2.2006 perustaa työryhmän hallintosäännön tarkastamista varten. Työryhmä on tehnyt työtään nyt reilun vuoden verran.

Aloitteessa esitettiin tavoitteeksi, että hallintosääntömuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi mahdollisimman pian. Asian käsittely on kestänyt huomattavan kauan. Koska valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonsa aloitteessa mainittujen viiden muutosesityksen osalta, niin esitän, että valtuutettu Jankkilan ym. valtuustoaloitteessa esitetyt muutosesitykset kaupungin hallintosääntöön tuodaan viipymättä valtuuston päätettäviksi.

Mielestäni sillä perusteella, että asia on työryhmän käsiteltävänä, ei voi vuosikausia viivästyttää asian käsittelyä. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, niin työryhmä voi toki jatkaa hallintosäännön käsittelyä tarpeelliseksi arvioimiltaan osin, mutta ainakin aloitteessa mainitut

Valtuusto on kaupungissa ylin päättävä elin ja se päättäköön, vaikka sitten äänestyksen jälkeen, tarvitaanko muutoksia hallintosääntöön.

Tarja Kaisanlahti
kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Kaupungin hallintosääntö oli jo aika uudistaa. Valtaa siirrettiin edes vähän virkamiehiltä kuntalaisten valitsemille luottamushenkilöille.